Vervolg MF/ZO

 

Meditatie kent verschillende stappen. In de basistraining leer je in het nu te zijn door middel van aandachttraining. De techniek die daarvoor gebruikt wordt is dat je je aandacht richt op een object. Daarmee wordt bedoeld een object dat je kunt waarnemen en gebruikt kan worden als ankerpunt om in het hier en nu te blijven. Zoals bijvoorbeeld je adem, geluiden, lichamelijke gewaarwordingen, gevoelens en gedachten. Regelmatige beoefening van aandachtmeditatie kan aanzienlijk bijdragen aan een grotere kwaliteit van leven. Deze kwaliteit komt, zoals weleens verkeerd begrepen wordt, niet voort uit wat er gebeurt in het nu. Maar uit de diepte en rijkdom die voelbaar kan worden als je, door in het nu te zijn, volledig aanwezig bent. In de woorden van de schrijver van het bekende boek De kracht van het Nua van Eckhart Tolle: 

De meeste mensen verwarren het Nu
met wat er gebeurt in het nu, maar dat is wat anders.
Het Nu is dieper dan wat erin gebeurt.
Het is de ruimte waarin het gebeurt.
Verwar de inhoud van dit moment dus niet met het Nu.
Het Nu is dieper dan welke inhoud die erin opkomt ook.

Wat bedoelt Tolle met “Het is de ruimte waarin het gebeurt” Gewoonlijk ben je je alleen bewust van wat je waarneemt: de objecten, de verschijnselen die je ziet, hoort, proeft, ruikt en voelt. Dit is de wereld zoals je die kent. Je leeft in de wereld van de verschijnselen. Nu bijvoorbeeld ben je je gewaar van wat je leest: deze woorden. Wat het is dat het mogelijk maakt dat je je bewust bent van deze woorden namelijk -bewust aanwezig zijn zelf- ofwel gewaar-zijn, is iets waar je normaal gesproken geen aandacht aan besteedt. Dat zien we bij wijze van spreken over het hoofd. Terwijl aanwezig zijn er altijd is en alle verschijnselen en ervaringen die je beleeft zich hierbinnen afspelen. Dit is wat Tolle bedoelt met “de ruimte waarin het gebeurt”. De ruimte van aanwezig zijn. Deze ruimte is altijd als een stille aanwezige op de achtergrond aanwezig. In de basistraining beoefen je aanwezig zijn door je aandacht te richten op een object. In de vervolgtraining richt je je op aanwezig zijn zelf. Dat wil zeggen, wat gewoonlijk op de achtergrond aanwezig is: je gewaarzijn zelf, breng je als het ware meer op de voorgrond in je bewustzijn door je aandacht hierop te richten en ervaringsgewijs te verkennen.
Zo kun je in contact komen met de stille, onbeschreven grond van aanwezig zijn zelf en haar inherente kwaliteiten als helderheid, lichtheid, een weldadige rust en vrede en je thuis gaan voelen in Zijn. In het boeddhisme wordt – rusten in gewaarzijn – het Hart van meditatie genoemd.

In de vervolgtraining worden mindfulness- en zijnsgeorienteerde meditaties en werkwijzen gecombineerd. De training is voor mensen die de basistraining gevolgd hebben en/of al ruime ervaring hebben met meditatie.