Onderzoek

 

De media schrijven veel over de positieve effecten van dit programma dat al zo’n 40 jaar wetenschappelijk onderzocht wordt aan internationale universiteiten met opvallende resultaten. De gemeten effecten zijn o.a. een afname van stress, angst, onzekerheid, somberheid, hoofdpijn, hoge bloeddruk, vermoeidheid en piekeren. Daarnaast bevordert het je energie, ontspanning, creativiteit, slaapkwaliteit en concentratie.
Inmiddels zijn er meer dan 1300 publicaties over mindfulness en de positieve effecten worden onderkend door wetenschappers en artsen. De training wordt ook al op veel plaatsen binnen de reguliere hulpverlening aangeboden. In Nederland wordt aan de Universiteit van Amsterdam en de Universiteit Nijmegen onderzoek gedaan naar de effecten van aandachttraining. Ook in Belgie wordt er door Het Instituut voor Aandacht en Mindfulness, de Universiteit Gent en de Katholieke Universiteit Leuven voortdurend samengewerkt aan verder onderzoek.

Een aantal voorbeelden van onderzoek dat in de afgelopen jaren is gedaan:

  • Uit onderzoek van Teasdale, Zegal en Williams et al. (2000) is gebleken dat aandachttraining terugval bij depressie kan voorkomen.
  • Onderzoek van Speca et al. (2001) beschrijft de resultaten van een mindfulness training in een groep kankerpatienten, die 6 maanden na afloop van de training een opvallende verbetering vertoonden in hun stressniveaus.
  • Kristeller and Hallets artikel uit 1999 beschrijft verandering bij een groep vrouwen met eetstoornissen – zowel wat verbeterde eetpatronen betreft, als depressiescores.
  • Een studie van Reibel (2001) laat afname in piekeren, angst en depressie zien bij een groep van 136 mensen, zelfs een jaar na afronding van de aandachttraining.
  • Cursisten met fybromialgie zagen hun depressieve klachten afnemen door het volgen van de mindfulnesstraining (Sephton et al., 2007).
  • In zijn artikel van 2003 rapporteert S. Rosenzweig over beter stress-management bij studenten geneeskunde die de 8-weken training hebben gevolgd.
  • Ook interessant is een onderzoek dat gedaan is onder psychotherapeuten naar het effect van meditatie op hun behandelingsresultaten (Grepmair et al., 2007). Hieruit blijkt dat clienten van therapeuten die mediteren, significant betere resultaten krijgen uit hun therapie. Bijvoorbeeld een groter probleem-oplossend vermogen,  verminderde angstklachten, onzekerheid, boosheid en/of piekergedrag. Het is dus de moeite waard bij elke trainer en therapeut te informeren naar diens eigen meditatiepraktijk!

Meer lezen
Voor artikelen over onderzoek naar het effect van mindfulness / aandachttraining, zie de website van de University of Massachusetts Medical Center en die van de University of Bangor in Wales (UK)